Pitanja/zakazivanje

Rane

Rana po klasičnohirurškoj definiciji predstavlja oštećenje zaštitnog sloja kože ili sluzokože čime se utire put za prodor infekcije u unutrašnjost tkiva.

Ako defect tkiva prodire u dubinu govorimo o penetrantnim ranama.

Perforantne rane su one kada postoji izlazni otvor u lumen nekog organa ili tjelersne duplje.

Prema obliku I vrstama rane se dijele na:

  • Posjekotine(vulnus schisum)
  • Razderotine(vulnus laceratum)
  • Razmrskotine(conquasatio)
  • Traumatske amputacije(amputatio traumatica)
  • Ujedne rane(vulnus morsum)

Svaka rana mora biti eksplorisana i primarno obrađena ukoliko za to postoje uslovi.

Suština ovih postupaka je u zaustavljanju krvarenja, uklanjanje stranih tijela I drugih nečistoća iz rane kao I uklanjanje devitalizovanog tkiva.

Sve ovo se čini u cilju stvaranja uslova za primarno zatvaranje rane(ukoliko su ispunjeni svi hirurški kriterijumi) nakon rekonstrukcije presječenih slojeva tkiva I tkivnih struktura.

Razlikujemo:Primarno, primarno odloženo I sekundarno zatvaranje rane.

Zarastanje rana

Sve rane I oštećenja tkiva zarastaju ožiljkom!Jedino kosti zarastaju bez ožiljka.

Zarastanjem rane se omogućava povratak integriteta tkiva uz manja ili viša oštećenja čime se u istoj mjeri vraća I njegova funkcija.

Proces zarastanja rane je veoma kompleksan, zavisi od niza činilaca I ima nekoliko faza.

Dominantni faktori koji utiču na zarastanje rana su:

  • mikrocirkulacija u rani I njenoj oklini
  • oksigenacija tkiva(nivo kiseonika)
  • stanje metabolizma I uticaj toksina I ljekova na process zarastanja.Na primjer kod dfijabetičara rana usporeno zarasta jer je cirkulacija krvi smanjena zbog oštećenja malih krvnih sudova uz poremećen metabolizam I ogromnu sklonost ka infekcij

Zato je kod njih suština liječenja u regulaciji šećera I sto ranijem uklanjanju nekrotičnih žarišta!

Suština njege I cijeljenja rane sastoji se u tome da postupci koje vrši hirurg budu u skladu sa dinamikom bioloških procesa zarastanja, da ne ruši I blokira biološke potencijale već da stvori uslove za njihovo nesmetano odvijanje.

× Slanje uspešno! Hvala što ste poslali pitanje potrudićemo se da damo odgovor u što kraćem roku