Pitanja/zakazivanje

Klasična i V.A.C. terapija rana

Šta je V.A.C. terapija

V.A.C. = Vacuum Assisted Closure

V.A.C. je neinvazivna aktivna terapija za zbrinjavanje rana koja koristi kontrolisan, lokalizovan negativni pritisak te pospešuje zalečenje akutnih i hroničnih rana.

V.A.C. terapijski sistem

V.A.C. Terapija indukuje mikrodeformacije

Mikrodeformacije u rani tretiranoj V.A.C. terapijom dovode do stvaranja bogatije vaskularne mreže u odnosu na kontrolnu grupu bez obloga

Bez V.A.C. sistema (7.dan)
Bez V.A.C. sistema (7.dan)

Indikacije

 • Rane (hronične, akutne, traumatske, subakutne, dehiscentne,inficirane)
 • Rane kod otvorenih preloma dugih kostiju
 • Opekotine
 • Ulkusi (dijabetički, hronični venski i arterijski)
 • Dekubitusi
 • Defekti trbušnog zida
 • Abdominalni kompartman sindrom
 • Nekrotični fascitisi
 • Sinus pilonidalis
 • Sva stanja u abdomenu praćena kontaminacijom

Kontraindikacije

 • Nekrotično tkivo/eshara
 • Nelečeni osteomijenitis
 • Nekontrolisane enterokutane fistule
 • Malignitet u rani
 • Akutno krvarenje, krvni sudovi i mesta anastomoze
× Slanje uspešno! Hvala što ste poslali pitanje potrudićemo se da damo odgovor u što kraćem roku