Pitanja/zakazivanje

Hronične, sporozarastajuće, nezarastajuće, inficirane rane

Poseban problem I izazov u hirurgiji rana predstavljaju nezarastajuće(sporozarastajuće) I inficirane rane.Ove Rane Mogu nastati kao posledica povrede ili bez nje na temelju različitih bolesti I stanja.

Ako defect tkiva prodire u dubinu govorimo o penetrantnim ranama.

Perforantne rane su one kada postoji izlazni otvor u lumen nekog organa ili tjelersne duplje.

U ovoj grupi rana često se sreću:

  • ishemija I gangrena ekstremiteta ali I drugih lokalizacija
  • dijabetčna gangrena i dijabetično stopalo, Furnijeova gangrena
  • hronični venski i arteriski ulkusi
  • rane nakon povrede mekih tkiva sa ili bez povrede i infekcije kostiju
  • inficirane opekotine
  • inficirane operativne rane nakon različitih hirurških zahvata

Liječenje je tesko, dugotrajno I neizvjesno, I zavisi od mnoštva faktora I činilaca vezanih za samu prirodu nastanka, lokalizaciju, stanje pacijenta.

Od presudnog značaja je pravilna njega(obrada, previjanje), upotreba drugih terapiskih postupaka, pravilna upotreba antibiotika, timski rad(različite specijalnosti), saradnja na relaciji pacijent I njegova porodica-hirurg.

I na kraju bez ustezanja bih istakao iskustvo I posvećenost hirurga!

Danas pored klasičnih terapiskih postupaka u liječenju rana(obrada, previjanje, liječenje infekcije…)nam na raspolaganju stoje I modrena tehnološka dostignuća od kojih bi prvenstveno izdvojio:

  • V.A.C. aparat sa negativnim pritiskom u rani, i
  • Hiperbaričnu oksigenaciju(hiperbarična komora) u kojoj se udiše 100% kiseonik
× Slanje uspešno! Hvala što ste poslali pitanje potrudićemo se da damo odgovor u što kraćem roku